หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangsomboon.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ หมู่ 3 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 วิสัยทัศน์ : ตำบลแห่งความจงรักภักดี เกษตรประมงดี คุณภาพชีวิตดี รู้รักสามัคคี
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์
 
ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นางสาวอัญชลี บุญท้วม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายรัฐพล ตันสุวรรณรัตน์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายธนัญชัย มะณีแนม
พนักงานทั่วไป
 
นางสาวทิพวรรณ โกญจนาท
พนักงานทั่วไป
นายพรชนะกรรฐ คุ้มวงษ์
พนักงานทั่วไป
นายธนพล บุญเผือก
คนงานทั่วไป
 
นายสุนทร ช่องาม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสมจิตร อิ่มสำราญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายลังสรรค์ติกร คุ้มวงษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
นายนพดล อิ่มสำราญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายรณกฤษณ์ สันทัดงาน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายรัฐธรรมนูญ จินตรานันท์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
   
นายอาทิตย์ นวลสุวรรณ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ หมู่ 3 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ : 037 349 883 , แฟกซ์ : 037 349 884 , อีเมล์ : info@bangsomboon.go.th
Copyrights © 2020 www.bangsomboon.go.th All Rights Reserved.
ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com รับทำทำเว็บไซต์ อบต. (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)